Sprzedaż długu bez wyroku

Zadano mi niedawno pytanie, czy osoba fizyczna może sprzedać dług do firmy windykacyjnej bez sądowej klauzuli wykonalności sądowej czyli wierzytelności nieobjętej prawomocnym wyrokiem.

Tak, zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak też przedsiębiorca, mogą sprzedać dług osoby fizycznej (bo chyba o to dokładniej chodzi), który jeszcze nie został stwierdzony tytułem wykonawczym (prawomocnym nakazem zapłaty, wyrokiem). Czytaj dalej „Sprzedaż długu bez wyroku”