Sprzedaż długu bez wyroku

Zadano mi niedawno pytanie, czy osoba fizyczna może sprzedać dług do firmy windykacyjnej bez sądowej klauzuli wykonalności sądowej czyli wierzytelności nieobjętej prawomocnym wyrokiem.

Tak, zarówno osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej jak też przedsiębiorca, mogą sprzedać dług osoby fizycznej (bo chyba o to dokładniej chodzi), który jeszcze nie został stwierdzony tytułem wykonawczym (prawomocnym nakazem zapłaty, wyrokiem). Czytaj dalej „Sprzedaż długu bez wyroku”

Przedłużanie procesu sądowego o zapłatę

W skrócie wygląda to tak. Uzyskujesz nakaz zapłaty, dłużnik wnosi sprzeciw ale celowo dotknięty jakimś brakiem formalnym, np. tylko w jednym egzemplarzu. Sąd wezwie go zatem do dosłania drugiego egzemplarza a czas płynie. Sąd wyznaczy w końcu termin rozprawy a pozwany tuż przed prześle zwolnienie lekarskie i sąd musi wyznaczyć inny termin rozprawy. Gdy już zapadnie wyrok, to pozwany wniesie o doręczenie mu uzasadnienia wyroku. Czytaj dalej „Przedłużanie procesu sądowego o zapłatę”