Spłata długu po wyroku sądowym a przed egzekucją

Spłaciłem całkowicie wierzyciela ale nie dostałem od Komornika, ani wierzyciela ( klauzuli wykonalności ) czy powinienem dostać ? Jak ją można odzyskać żeby znów nie poszedł z nią do komornika za jakiś czas ? Co najlepiej zrobić aby zabezpieczyć się ?

Jeżeli egzekucję prowadził komornik, to po wyegzekwowaniu długu umarza postępowanie i pozostawia tytuł wykonawczy w aktach sprawy – nie zwraca tytułu wierzycielowi,chyba że dłużnik spełnił roszczenie wierzycielowi zanim otrzymał powiadomienie od komornika o wszczęciu egzekucji: http://zkomornikiem.info.pl/kiedy-komornik-pozostawia-tytul-wykonawczy-w-aktach/. Jeżeli natomiast spłacił Pan wyrok dobrowolnie czyli jeżeli sprawa nie został przekazany komornikowi, to istnieje takie ryzyko, że nieuczciwy wierzyciel przekaże wyrok komornikowi do egzekucji; nie ma Pan prawa jako były dłużnik urzędowo zmusić wierzyciela przekazania Panu tytułu wykonawczego. Jedyne co może Pan zrobić gdy dojdzie do takiej niecelowej egzekucji, to szybko wnieść powództwo przeciwegzekucyjne żądając zawieszenia postępowania egzekucyjnego a przede wszystkim zażądać od komornika wstrzymania się z dokonywaniem czynności egzekucyjnych przedkładając potwierdzenie spłaty wyroku; JAK NAJSZYBCIEJ, żeby komornik nie zdążył przekazać byłemu wierzycielowi pieniędzy które ściągnął zwłaszcza z Pana rachunku bankowego. Ja osobiście kilka lat temu zapłaciłem dobrowolnie skandaliczny wyrok (wysoka kwota) pewnemu oszustowi którego prawnik najprawdopodobniej przekupił sędziów i dlatego przegrałem sprawę o zapłatę. Liczę się z tym, że oszust wciąż może skierować wyrok do niecelowej egzekucji komorniczej.

2 Komentarze

  • Spłacałam zadużenie w oange u komornika. Pewnego dnia zadzwoniła pani z windykacji orange i spytała się
    Kiedy i ile płace na moje pytanie czy coś się stało odowiedziała ze nic. Po kilku tygodniach spłacając zadużenie dostałam list od innego komornika Która dotyczła tej samej spłaty Tylko to była już większa kwota. Jak można się bronić pred czymś takim gdzie prawo trzyma stronę cwaniaczka

    • Rozumiem, ze inny nakaz zapłaty figuruje w przesyłce od drugiego komornika,nakaz którego z sądu Pani nie otrzymała? jeżeli tak to trzeba wnieść do sądu o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu ( w którym napisze pani że roszczenie jest już zasądzone w innym nakazie).

Dodaj komentarz